สินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน 1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบ… Read More


จำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรม, จำหน่ายน้ำมัน, จำหน่ายน้ำมันเกียร์, เคมีอุตสาหกรรม, น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม, น้ำยาทำความสะอาดเพลท, … Read More


เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, จำหน่ายเสาเข็ม, จำหน่ายคอนกรีตเสาเข็ม, เสาเข็มลาดกระบัง, อาร์ตคอนกรีต บจก.เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  ดูเพิ่… Read More